I ett inlägg på Facebook lättar Krister Fashlstedt på hjärtat. ”Jag har varit anställd i 34 år men har nu fått ett beslut om arbetsbefrielse”, skriver han och fortsätter: ”Beslutet är av outgrundlig anledning sekretessbelagt”. ”Galenskap är bara förnamnet”.

Krister kom ut som homosexuell 2002 och var den första öppet homosexuella inom Försvarsmakten. Han har varit en viktig pionjär när det gäller hbtqi+ frågor inom myndigheten. 2007 fick han ta emot Robert Holmgrens pris för sina insatser för Sveriges totalförsvarspliktiga. 2019 tilldelades han Nor-utmärkelsen för 30 år av ”nit och redlighets i rikets tjänst”. På senare tid har han varit utsänd av Folke Bernadotteakademin som Peace and Development Officer till FN:s landkontor i Filippinerna.

Men nu har han fått ett besked, brevledes, om arbetsbefrielse som han beskriver känns ”surrealistiskt”.
– Efter 34 år i Försvarsmakten, inklusive ett antal utlandsmissioner, är det givetvis en stor besvikelse.

Hur känns det att inte ha fått en riktig förklaring? 
– Det känns extremt märkligt och oprofessionellt. Beslutet om arbetsbefrielse är säkerhetsklassificerat, det vill säga hemlighetsstämplat, men innehåller ingen som helst motivering. Jag har ingen aning om varför det händer, säger Krister och fortsätter:
– De senaste tio åren har jag varit tjänstledig och arbetat för olika FN-organ i Filippinerna där jag också har min livspartner, Niño. Med det sagt så har jag ju inte varit involverad i Försvarsmaktens verksamhet. Jag kan alltså inte ha begått några oegentligheter eller oavsiktligt trampat någon chef på tårna.

Hur mår du just nu?
– Jag mår inte bra alls men jag håller ihop genom familj och vänner. Och jag ser fram emot Stockholm Pride.

Du är en mångårig hbtqi+ kämpe och var initiativtagare till HoF. Du har gjort mycket gott för myndigheten – och får nu det här tillbaka. Hur känns det? 
– Det är många år sedan jag stod på barrikaderna men engagemanget och kampandan finns kvar. Jag tvivlar absolut inte på Försvarsmaktens mångfaldsengagemang, det uppfattar jag som genuint. Men det hindrar ju inte att det finns enskilda medarbetare som inte riktigt hängt med, säger Krister och fortsätter:
– Ett rutinmässigt säkerhetssamtal som genomfördes i början av året innehöll frågor av klart homofob karaktär.

I kommentarsfältet stöttar folk Krister: ”Skaffa en advokat nu!”, ”Bästa jobbet. Sämsta arbetsgivaren!” och ”Så kränkande och sårande. Hoppas du får det fackliga stödet från ditt förbund i denna situation”.
– Jag upplever en fantastisk respons – från när och fjärran. Jag känner mig verkligen inte ensam i det här och det är grymt skönt. Tack!

Kommer du att vidta några åtgärder? 
– Jag har kontakt med facket, Officersförbundet, och representanter för Försvarsmaktsledningen men för nu vet jag inte huruvida de agerar.

När QX hör av sig till Försvarsmakten vill de inte svara på några frågor. ”Vi kan inte gå in närmare på den typen av frågor av säkerhetsskäl”, skriver de i ett mejl.